за нас / история

Началото на Emprove като социална и технологична иновация

Първите ни усилия в посока подкрепа към жени след кризата се базират на съвместни
проучвания и опит на международно ниво.

;

През 2016 г. Emprove стартира като изследователски проект в 7 европейски държави.

Целта ни беше да разберем къде в процеса на борба с домашното насилие има нужда от допълнителна подкрепа в партньорство с организации, които имат изграден опит, експертиза и и активна дейност в тази насока.

След множество наблюдения и анализи открихме, че всъщност по-голямата част от подкрепата се съсредоточава в периода на кризата (3-6 месеца). Но новият живот, устойчивите нагласи и промените се градят в по-голям срок. Ето как решихме да създадем дигитална геймифицирана платформа за менторство за жените, които напускат услугите за кризисна подкрепа и оттук насетне трябва да продължат устойчивото си независимо развитие.

Допълнителни ресурси, създадени в периода 2016 - 2018:

Mеждународно изследване в 33 организации от 7 държави:  

Брошура с международни добри практики:

Етичен кодекс:

Подход “Emprove” (2018):

Тук сме. Има ни. Не си сама.

Последвай ни в социалните ни канали

Всички права запазени © 2023 Фондация Емпруув   |   Уебдизайн – brokkolli   |   Политика за поверителност