политика за поверителност

Политика за поверителност

;

Дата на влизане в сила: 01 Октомври 2023 г.

Добре дошли на уебсайта на emproveproject.com.

Този сайт се управлява от Фондация Емпруув. Тази Политика за поверителност на уебсайта („Политика за поверителност“) описва как ние събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме информация, свързана с Вас („Лична информация“), която можем да получим чрез този уебсайт. Ние обработваме вашата лична информация в съответствие със законите за поверителност и за защита на личните данни, които са в сила в Европейското икономическо пространство и Швейцария.

 

Събиране и употреба на Лична информация

Ние обработваме Лична информация за различни цели:

  • За да предоставим услуга, поискана от Вас

Когато изпращате запитване за услуга, която ние предоставяме, ние събираме данни за Вашата самоличност, данни за контакт (име, фамилия, имейл и телефон) и друга информация, необходима, за да се свържем с Вас за обратна връзка.

  • За да отговорим на нашите бизнес нужди

Можете да посетите този уебсайт без да разкривате много информация за себе си. Въпреки това, сървърите ни автоматично регистрират технически данни за посетителите, за да подобряваме нашия уебсайт, за целите на сигурността и за да бъдат използвани при анализа на ефективността на нашия уебсайт.

Личната информация, която събираме, се използва също за вътрешни цели, като подобряване на нашите продукти и промоции, запознаване с нуждите на нашите клиенти и свързване с клиенти за проучвания и информационни цели.

И накрая, може да използваме Вашата лична информация в контекста на корпоративна сделка и да защитим правата или собствеността си, да приложим нашите условия за ползване и правни уведомления и за завеждането на, воденето на и защитата от съдебни искове.

  • С Ваше съгласие

При някои обстоятелства ние може да поискаме Вашето съгласие за събирането и използването на Вашата Лична информация. Такъв ще бъде например случаят с използването на определени „бисквитки“, използването на Вашия имейл адрес или мобилен телефонен номер за рекламни цели или когато се абонирате за определени услуги (например редовен бюлетин). Винаги ще имате възможност да оттеглите това съгласие.

Ние няма да използваме или да споделяме Вашата Лична информация за цели, които не са свързани с описаните в тази Политика за поверителност, без предварително да Ви уведомим и при необходимост да Ви предложим избор дали да използваме Вашата Лична информация по този различен начин.

Споделяне на Информация

Ние може да споделим Вашата Лична информация за посочените по-горе цели с:

  • доставчици на услуги във връзка с работата на този уебсайт и нашето дружество, включително хостинг на уебсайтове, предоставяне на услуги, свързани с разпространение на рекламни материали;
  • държавните органи, правителствените регулаторни органи или други официални органи на изпълнителна власт и съдилищата, както се изисква или разрешава от закона, или когато сме принудени със задължителна заповед;

Сигурност на данните

Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. За съжаление, нито една система за информационна сигурност не може да бъде 100% сигурна. В резултат на това, въпреки че се стремим да защитаваме Вашата Лична информация, ние не можем да подсигурим или да гарантираме сигурността на Личната информация срещу непредвидими загуби или неоторизиран достъп.

Вашите права

В зависимост от ограниченията по приложимото право, Вие имате право да поискате от нас достъп, коригиране, заличаване, ограничаване и преустановяване на обработката и преносимостта на Вашата Лична информация и да не бъдете обект на автоматизирано индивидуално вземане на решения. Такива искания могат да бъдат отправени съгласно информацията за контакт по-долу.

Цялост на данните

Ние предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че Личната информация, която събираме, е релевантна за целите, за които ще бъде използвана, и че личната информация е надеждна за предназначението й и е точна, пълна и актуална. В някои случаи, обаче, трябва да разчитаме на отделните потребители да предоставят и поддържат точна Лична информация. Вие носите отговорността да се уверите, че информацията Ви е актуална и точна, когато ни я предоставите и къде нашите услуги Ви предлагат инструментите за поддържане на Вашата информация.

Съхранение на Лична информация

Ние ще запазим Личната информация само толкова дълго, колкото сме длъжни да го направим по силата на приложимото право или за толкова дълго, колкото е необходимо за целта/ите, за които се обработва. Ще заличим Личната информация, когато вече не е необходима, и при всички случаи при изтичане на срока за съхранение, определен в приложимото законодателство.

Изменения на тази Политика за поверителност

Ако извършим съществени промени по настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме преработена връзка на началната страница на уебсайта, която посочва „Преработена Политика за поверителност“ или подобно известие за измененията. Вие трябва периодично да проверявате този уебсайт, за да видите дали са направени скорошни изменения в тази Политика за поверителност. Можете също така да разберете дали тази Политика за поверителност е била изменяна скоро като прегледате Датата на влизане в сила в началото на настоящата Политика за поверителност.

Връзки към други интернет уебсайтове

Практиките за поверителност, посочени в тази Политика за поверителност, са само за този уебсайт и за други конкретно посочени дейности. Други уебсайтове, поддържани от трети страни, могат да имат различни практики. Ако ползвате връзки или по друг начин посещавате други уебсайтове, управлявани от трети страни, моля, прегледайте политиките за поверителност, публикувани на тези уебсайтове. Ние нямаме контрол над тези уебсайтове и не носим отговорност за политиките и практиките, следвани от трети страни.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или практиките ни за поверителност, моля свържете се с нас.

Ако имате каквито и да било опасения или оплаквания относно използването на Вашата Лична информация, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на адрес: contact@emproveproject.eu 

Ако считате, че жалбата ви не е разгледана по подходящ начин, може да имате право да подадете жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Тук сме. Има ни. Не си сама.

Последвай ни в социалните ни канали

Всички права запазени © 2023 Фондация Емпруув   |   Уебдизайн – brokkolli   |   Политика за поверителност