Адвокат Вяра Василева е част от безценните юристи в редиците на Emprove. Тя ни помага да бъдем осведомени и подготвени във връзка с гражданските права на жените. В този  материал, адв. Василева нагледно е обобщила законовите възможности и принципи, когато говорим за разтрогване на граждански брак. А ако имаш по-конкретни въпроси – ние сме насреща, за да опитаме да разрешим твоя казус!

Финансовата сигурност е важна за всеки от нас. Особено за хората, които обмислят да преминат през процеса на развода. Ако с партньора, с когото живеете, имате сключен граждански брак, трябва да знаете, че:

При сключване на брака, Вие може:

  • Да сте избрали режим на имуществените отношения – режим на общност или режим на разделност на придобитото по време на брака имущество;
  • Да сте сключили брачен договор;
  • Да не сте избрали режим на имуществените отношения – тогава се прилага законовият режим на общност;

За всички бракове, сключени преди 2009 г. се прилагат нормите на законовия режим на общност, освен ако съпрузите изрично не са го изменили с последваща декларация/брачен договор.

Ето какво е добре да знаете за отделните режими на имуществените отношения:

Законов режим на общност

Общо имущество (*СИО):

Придобитите по време на брака недвижими имоти, движими вещи (коли, ценности, всякакви движими вещи), парични средства в банкови сметки, в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити, принадлежат общо на двамата съпрузи.

Съвместният принос се предполага до доказване на противното и може да се изразява във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.

Лично имущество:

Придобитите по време на брака недвижими имоти, движими вещи (коли, ценности, всякакви движими вещи), парични средства в банкови сметки, по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил.

Придобитите по време на брака движими вещи от единия съпруг, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят.

Ако единият съпруг осъществява дейност като ЕТ, придобитите по време на брака вещни права от тази дейност, са негова лична собственост.

Има още една хипотеза на лично имущество – ако съответните вещни права са придобити изцяло с лично имущество. Например получавате в наследство имот, който продавате и с цялата сума купувате друг имот. Вторият имот е придобит по време на брака, но изцяло с лични средства, които са дошли от продажбата на наследствения имот. Това означава, че и новият имот е Ваша лична собственост, независимо, че е придобит по време на брака.

*СИО – легалният термин е съпружеска имуществена общност.

Законов режим на разделност

При този режим на имуществените отношения, правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание.

Това означава, че кой каквото е придобил на негово име, е негова лична собственост.

Например, ако имате вписан режим на разделност и съпругът Ви си купи автомобил на негово име, то той е негова лична собственост, а не обща вещ на двамата съпрузи.

Брачен договор

Брачният договор е малко по-сложна форма на уреждане на отношенията и ако сте избрали този режим със сигурност сте го обмисляли преди това и знаете какви са причините, поради които сте разписали брачен договор.

С брачния договор може да се сте уредили следните въпроси:

  • Чия собственост е имуществото, придобито по време на брака и какви права върху него могат да имат съпрузите;
  • Какви права имат съпрузите върху имуществото, придобито преди брака*;
  • Начините на управление и разпореждане с имуществото, в това число и разпореждането със семейното жилище;
  • Участието на всеки един от съпрузите в разходите и задълженията;
  • Какви биха били имуществените последици при евентуален развод;
  • Каква би била издръжката на децата;

*Законът забранява уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност.

Автор: Адв. Вяра Василева

Oще за адв. Василева ти разказахме ТУК.

Актуални постове от тази категория

София Димитрова: как да добавяме “искам” пред “трябва” – Част 2

София Димитрова: как да добавяме “искам” пред “трябва” – Част 2

Доброволците са живителната общност на Emprove. Те са онези тихи герои, които със сърце и съзнание даряват от времето и силите си за мисията ни. Всеки от тях помага както и с каквото може, а понякога имаме уникалния късмет да ни намират хора с експертиза, която...

Вие сте на интервюто за работа, за да го спечелите

Вие сте на интервюто за работа, за да го спечелите

Доброволците са живителната общност на Emprove. Те са онези тихи герои, които със сърце и съзнание даряват от времето и силите си за мисията ни. Всеки от тях помага както и с каквото може, а понякога имаме уникалния късмет да ни намират хора с експертиза, която...

София Димитрова: как да добавяме “искам” пред “трябва” – Част 1

София Димитрова: как да добавяме “искам” пред “трябва” – Част 1

Доброволците са живителната общност на Emprove. Те са онези тихи герои, които със сърце и съзнание даряват от времето и силите си за мисията ни. Всеки от тях помага както и с каквото може, а понякога имаме уникалния късмет да ни намират хора с експертиза, която...